PvdA: 'A-status Thialf verzekerd in alle varianten’

Heerenveen - Voor de PvdA is het niet de vraag of er geïnvesteerd moet worden in Thialf. “Dat er wat moet gebeuren staat als een paal boven water. Onze schaatsers en schaatsliefhebbers hebben dat ook veelvuldig aangegeven”.

De PvdA-fractie vindt het belangrijk dat de nieuwe onderzoeken uitwijzen dat met alle varianten de A-status verzekerd is en Heerenveen het episch centrum van het langebaanschaatsen blijft. Qua energiebesparing zijn de verschillende varianten praktisch ook gelijkwaardig. “Thialf blijft overigens gewoon in Heerenveen. Daarmee doel ik op de opmerking van minister Schippers dat de nationale schaatstempel niet per se in Fryslân zou hoeven te blijven. Een verplaatsing van Thialf naar een andere plaats is even ondenkbaar als het verplaatsen van sc Heerenveen naar een andere plaats. Of een mooier voorbeeld; je verplaatst de PC kaatsen toch ook niet naar Den Haag? Alleen een cultuurbarbaar durft aan zoiets te denken. Typische Randstadpolitiek.” In de plannen van Thialf staan nog wel een aantal zaken die voor de PvdA verheldering behoeven. Zo is er wel een second opinion uitgevoerd naar de exploitatie. Maar naar de bouwkosten van Thialf is geen second opinion uitgevoerd. De PvdA meent dat het beslist noodzakelijk is om dit alsnog op gedegen wijze te doen. Pas dan kan de vergelijking tussen de drie gepresenteerde varianten plaatsvinden op een wijze zoals die in september 2010 aan de staten is toegezegd. “Daarnaast hebben wij nog een aantal technische vragen. Wij verwachten dat de nu nog ontbrekende gegevens in januari 2012 op tafel liggen, dan nemen we een besluit over onze voorkeursvariant”. “We zien trouwens ook met belangstelling uit naar het plan voor een nieuwe ijshal in Leeuwarden die deze week is aangekondigd. Met één baan in Heerenveen is de behoefte aan kunstijs in Fryslân namelijk niet gedekt. De topsport kan er natuurlijk jaren mee vooruit, maar het recreatieschaatsen, het schoolschaatsen en de gewestelijke wedstrijdsport komen zonder Leeuwarden wel in het gedrang. Ook de breedtesport is voor ons van belang. Juist van daaruit kan men doorgroeien naar het “echte werk” in Thialf. Beide accommodaties kunnen de schaatssport in Fryslân in alle facetten naar een nog hoger niveau tillen.”