Straatnamencommisie legt bijltje er bij neer

Heerenveen - In Heerenveen is kortgeleden de gemeentelijke straatnamencommissie opgestapt. Zij was de laatste in een reeks van commissies uit de burgerij die eerder de wacht al kregen aangezegd, dit als uitvloeisel van een nieuwe beleidslijn op Crackstate.

De straatnamencommissie heeft ruim 25 jaar bestaan en voorzag b. en w. op verzoek van advies. Het college had daarna het laatste woord. Eerder lag de besluitvorming bij de gemeenteraad, met niet zelden hinderlijk lange discussies als gevolg. Per 19 oktober 1970 kwam daar definitief verandering in. Als commissieleden fungeerden ir. Arie E. van der Ploeg (voorzitter), Wietze Jager, Fokelien de Lange-Hoekstra, Piet Zandhuis en Jan de Jong, merendeels geboren Heerenveners en geïnteresseerd in de geschiedenis van de regio. Zandhuis was ook de samensteller van het Groot Straatnamenboek van Heerenveen, waaraan een kleine drie jaar is gewerkt. Het zag in 1999 het licht onder verantwoordelijkheid van de ”Werkgroep oud-Heerenveen”. Het college bood onlangs de leden als dank voor de vele bemoeienissen met de samenstelling van het gemeentelijke straatnamenbestand een etentje aan. Als gevolg van de woningbouwcrisis kwam de commissie te laatste tijd weinig meer bijeen. Het laatste advies aan b. en w. betrof het voorstel om een nieuwe straat tussen Burgemeester Falkenaweg en Sieger van der Laanstraat naar professor Pabus Cleveringa te noemen. De rechtsgeleerde Cleveringa, een oud Heerenvener (zoon van een rechter) kwam in 1941 tegen de Duitsers in opstand toen joods collega’s aan de Leidse universiteit de toegang tot de hogeschool werd ontzegd. Deze bijzonder moedige, historische gebeurtenis wordt nog ieder jaar herdacht. Pabus Cleveringa werd geboren in een niet meer bestaand herenhuis aan de BF-weg en was een tijdgenoot en vriend van een andere voorname plaatsgenoot, de minister van buitenlandse zaken in het Londense oorlogskabinet, mr. Eelco van Kleffens. Deze werd al eerder in een straatnaam vernoemd. Ook een openbare basisschool in De Greiden draagt diens naam.