“Woningmarkt heeft behoefte aan duidelijkheid”

Heerenveen - Startersleningen en lagere grondprijzen zijn opties om de lokale woningmarkt weer in beweging te krijgen. Dit kwam naar voren tijdens een PvdA discussieavond over de problemen op de woningmarkt. Lokale experts uit de makelaardij, financiële wereld en van de woningcorporatie waren uitgenodigd om hun visie te geven.

HEERENVEEN - Willem Donker van Kraak & Donker makelaars gaf aan dat er dit jaar in Heerenveen 35 % minder woningen zijn verkocht dan in 2008. De gemiddelde verkooptijd is gestegen naar 13,5 maand in vergelijking met 7 weken in 2006. Volgens John Fokkema van De Hypotheker hebben vooral starters het lastiger om toe te treden. Hij noemde startersleningen een mogelijke oplossing. Gemeenten zoals Smallingerland en Opsterland hebben hier al ervaring mee opgedaan. Bij woningcorporatie Accolade bleken de gevolgen van de crisis ook merkbaar. Directeur Rein Swart zag naast lagere grondprijzen Particulier Opdrachtgeverschap als optie om meer beweging in de woningmarkt te krijgen. PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monasch gaf aan dat een huis weer een bezit moest worden in plaats van een geleend winstobject. Hiervoor zou wel een mentaliteitsverandering nodig zijn. Monasch zei ook te verwachten dat de inkomensgrens van 33.000,- voor huurwoningen gaat verdwijnen. Deze maatregel draagt bij aan meer doorstroming. De deskundigen waren het er allemaal over eens dat de woningmarkt vooral behoefte heeft aan duidelijkheid.“De PvdA maakt zich behoorlijk zorgen over de stagnerende markt, vooral ook omdat er veel banen mee gemoeid zijn”, aldus raadslid Roelof Offringa die aangaf dat de partij de genoemde oplossingen nog eens goed gaat bekijken.