Omstreden glazen huis in Oranjewoud te koop voor miljoen euro

Oranjewoud - Het omstreden glazen huis aan de Van Limburg Stierumweg in Oranjewoud staat sinds en half jaar te koop. Er hangt een prijskaartje van een miljoen euro aan. Dit blijkt uit een vluchtig onderzoek op de site van de makelaarsorganisatie Funda. He t bezoek aan ”makelaarsland” leverde verrassende resultaten op, waaronder de verkoop van de “glazen doos”, die bij de bouw in 2005 in Heerenveen nogal wat tongen los maakte.

De buurt(bos)dorpen meegerekend staan in Heerenveen, Oranjewoud en Oudeschoot samen 558 woningen te koop, een niet onaanzienlijk aantal, maar gerelateerd aan het aantal inwoners waarschijnlijk niet meer of minder dan in andere steden en regio’s in het land. Op basis van de ruim 31.500 bewoners die in vorengenoemd gebied woonachtig zijn(de woondichtheid per huis is officieel 2.5 - 3 gezinsleden) leert een eenvoudig rekensommetje dat ruw geschat 1 op elke 20 eigenaren z'n huis in de etalage heeft gezet. Sommigen reeds geruime tijd, een enkeling al gedurende jaren. Niet zelden komt het voor dat zelfs nog nooit iemand belangstelling voor het perceel heeft getoond. Kortom: men kan zijn bezit vaak niet aan de straatstenen kwijt. De pretentieuze glazen villa aan de noordrand van Oranjewoud vormt een verhaal apart. De afwijkende eigentijdse architectuur maakte destijds bij velen de tongen los. Afgezien van de bijzondere vormgeving, speelde vooral de vraag hoe in hemelsnaam toestemming was verleend om zo’n opvallend huis te bouwen in dit van oorsprong adellijke bosgebied. De plek is historisch omdat hier ooit – in de 19e eeuw - een drukbeklant, goed bekend staand logement van twee verdiepingen stond uitspanning stond, “De Kom” genaamd. Weer veel later besloot Defensie er in het kader van de koude oorlog e e n van Fryslâns grootste ondergrondse bunkers te bouwen. Het pand is 35 meter diep en het uitzicht door het vele glas panoramisch. Heerenveen was over het “glazen buiten” al lang uitgepraat toen ook architectuur-historicus Peter Karstkarel zich een tijd later nog eens in de discussie over de “strakke glazen doos op hoge poten” mengde. Dat velen de bouw als een brute ingreep zagen, daarvan kon hij zich een voorstelling maken. Zelf zag K. het anders . Het “mensenaquarium” straalde in de monumentale groene omgeving decorum uit en voegde zich zo zich “ op contrastrijke wijze in de traditie van de talrijke buitens” die Oranjewoud vroeger tot een adellijk dorp van allure stempelden. Tot zover Karstkarel in een publicatie in de Leeuwarder Courant van september 2009. Dure huizen als het “glazen buiten” zijn ook elders in Heerenveen te vinden, maar wel zo’n beetje op de vingers van e e n hand te tellen, aldus blijkt uit publicaties op Funda. Zo staan aan de Skoatter Tjeerd Roslaan twee fraaie landhuizen die voor veel meer dan een miljoen of minder te koop zijn, bevindt zich in de Maria Louiselaan in de wijk Skoatterwâld een woning waaraan een wel heel duur kostenplaatje hangt (tevens het duurste huis van de wijk) en vraagt de eigenaar van een pand aan het Heidemeer in zuidwestelijk Heerenveen 998.000 euro voor zijn bedoening. Hoogst interessant aan de Tjeerd Roslaan is voor kopers een uit 1863 stammende Saksische boerderij, die monumentale waarde vertegenwoordigt. De ligging is uitzonderlijk, grenzend aan een groot boscomplex. Ooit zette hier de Friese adel zijn voetstappen en wat ook bewaard bleef: een authentieke hooiberg uit de 19e eeuw, naar Friese begrippen een zeldzaam exemplaar,. Het nostalgische pand is in de jaren ’90 omgebouwd tot woonboerderij.