Heerenveen scoort uitstekend bij gescheiden afvalinzameling

Heerenveen - Jaarlijks organiseert SenterNovem een onderzoek over gemeentelijke afvalscheiding. Gemeenten worden onderling vergeleken op de onderdelen milieu, kosten, dienstverlening en regie.

Uit het onderzoek is gebleken dat de milieuprestaties van de gemeente Heerenveen beter zijn dan het gemiddelde. Het totale afval dat thuis wordt gescheiden is 65 procent. Dit percentage ligt beduidend hoger dan het gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten (56 procent). Opvallend daarbij is dat het aanbod van restafval binnen de gemeente Heerenveen laag is. Vooral papier en textiel worden zeer goed gescheiden. Het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval is door het lagere containertarief van € 1 merkbaar verbeterd. Ook het grof huishoudelijk afval wordt op de Milieustraat zeer goed gescheiden. De totale kosten per huishouden zijn met € 208 lager dan het gemiddelde van € 218.