144: Meldnummer voor dierenleed

Heerenveen - Het meldnummer 144 is deze week opengesteld voor het publiek. Met de komst van het speciale telefoonnummer kunnen meldingen over dierenleed beter en effectiever worden aangepakt door de politie en andere hulpverleners en handhavers. De aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing wordt verder verstevigd met een verhoging van de strafeisen door het openbaar ministerie.

Het meldnummer van de Dierenbescherming wordt doorgeschakeld naar 144. Het meldnummer maakt deel uit van een kenniscentrum dat bij het KLPD is ingericht. Vanuit dit kenniscentrum wordt onder andere onderzoek verricht naar internationale illegale dierenhandel en verbanden tussen dierenmishandeling en andere strafbare feiten. Bij de strafeis wordt voortaan ook rekening gehouden met het letsel dat een dier is toegebracht of de gevolgde dood van het dier. Daarnaast wordt onder andere een reclasseringsrapport gevraagd bij delicten met een sadistische inslag of in gevallen waarin sprake is van grote maatschappelijke verontwaardiging. De dierenpolitie maakt deel uit van de basispolitiezorg, maar zijn volledig vrijgesteld voor hun taak. Eind november zullen er 125 dieragenten in functie zijn