Minder banen in gemeente Heerenveen

Heerenveen - Recente cijfers geven aan dat er in Heerenveen sprake is van een lichte afname van de werkgelegenheid met vijftig fulltime banen en vierhonderd parttime banen. Met het nieuwe Economische Beleidsplan 2011 – 2016, dat maandag is vastgesteld, hoopt de gemeente de werkgelegenheid weer op te krikken. De kernwoorden van het nieuwe beleid zijn ‘doen’ en ‘samenwerken’. Het beleid is ontwikkeld in overleg met alle betrokkenen waaronder de ondernemersverenigingen.

Het zijn vooral de vrouwen die werkzaam zijn op basis van een parttime baan. Aan de positie van de vrouw wordt in het nieuwe beleid daarom extra aandacht besteed. De rol van de gemeente bij de uitvoering van het beleid is die van aanjager. Het is de bedoeling dat de ondernemers de uitvoering oppakken. De raad zal in de bestuursrapportages en de begroting worden geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid. Het economische beleid voor 2011 - 2016 is ontwikkeld op basis van een evaluatie van het Sociaal Economisch Beleidsplan van 2006. Het nieuwe beleid is iets meer ingekaderd en daardoor minder breed dan het beleid van 2006.