It Bernetreintjse officieel tweetalige kinderopvang

Heerenveen, Stationsstraat - ‘It Bernetreintjse’ is het eerste kinderdagverblijf in Heerenveen dat officieel gecertificeerd is als ‘kinderdagverblijf voor meertalige ontwikkeling’.

Het bijhorende certificaat wordt komende zaterdag officieel overhandigd door wethouder Age Hartsuiker van Heerenveen. Op It Bernetreintsje wordt consequent Fries gesproken door de leidsters Jitske Dijkstra en Tiny Dijkstra. De vaste vrijwilliger en invalkracht spreken louter Nederlands. Ook de stagiaires spreken consequent Nederlands of Fries. Sinds 2000 bestaat de mogelijkheid voor kinderdagverblijven om zich te certificeren op het gebied van taalbeleid. In opdracht van de provincie wordt het certificaat toegekend door de Stichting Frysktalige Berne-opfang. Een visitatiecommissie beoordeelt de werkwijze van de betreffende instelling. Het taalbeleid heeft als doel om de tweetalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van een meertalige opvoeding te benutten. De provincie Fryslân stimuleert sinds 2003 de invoering van het Fries- en tweetalig beleid in de kinderopvang.