Reconstructie Herenwal in Heerenveen

Heerenveen, Herenwal - Momenteel zijn de eerste voorbereidingen van de reconstructie van de Herenwal zichtbaar.

Er is een bord geplaatst, hekken en de werkruimtes voor de uitvoerder. Bij de reconstructie van de Herenwal komt er een nieuwe kadeconstructie (muur). Daarnaast komen er op 4 plaatsen verkeersdrempels. Ook komen er nieuwe parkeerplaatsen langs de kade, met parkeerbanden. Het gedeelte van de Herenwal tussen de Trambaan en de Dubbele Regel wordt herbestraat. In het najaar van 2011 is de uitvoering van de kademuur. Tussen het voorjaar en het najaar van 2012 wordt de bestrating van de Herenwal gerealiseerd.