Grote animo voor project Sport@Skool

Heerenveen, Sportstad - Een groots opgezet scholen basketballtoernooi vormde de afsluiting van het onderdeel basketball binnen het project Sport@Skool. Met 41 aangemelde teams en meer dan 200 kinderen in actie in Sportstad Heerenveen is een einde gekomen aan het onderdeel basketball binnen het project Sport@Skool.

Het onderdeel basketball is gestart met Sportstad Heerenveen, de gemeente Heerenveen en basketball vereniging Dyna’75. Men organiseerde kennismakingslessen binnen het basisonderwijs. Spelers van de eredivisievereniging Lausalec Aris hebben clinics gegeven aan de kinderen op de basisscholen in Heerenveen. Onder leiding van Gerad Punch, Valentijn Lietmeijer, Mark-Peter Hof en de andere Aris spelers maakten de kinderen in het basisonderwijs kennis met basketball. Na beëindiging van deze clinics werd deze eerste ronde van Sport@Skool afgerond met een groots scholen basketballtoernooi in Sportstad Heerenveen. In een sportieve sfeer is er gestreden voor het kampioenschap van Heerenveen. Aan het einde van het toernooi kon men de volgende kampioenen huldigen. Groep 7 jongens: OBS de Ljepper Groep 8 jongens: CBS het Kompas Groep 7/8 meisjes: OBS Ekke de Haan.