Verontreiniging bij kademuur Herenwal aangetroffen

Heerenveen. Herenwal - HEERENVEEN Deze week is gestart met het vernieuwen van de kademuur van de Herenwal in Heerenveen. Deze werkzaamheden duren tot medio mei 2012.

Voor een omvangrijke klus als deze is vooraf onderzoek gedaan naar eventuele aanwezigheid van asbest in het aangetroffen puin onder de weg. Dit is niet aangetroffen. Tijdens het onderzoek is men echter wel gestuit op een verontreiniging, die na eerdere onderzoeken niet was gesignaleerd. Het is een verontreiniging in de nabijheid van een oude (benzien/olie)tank. Deze locatie aan de kademuur wordt nader onderzocht om de omvang en de aard van de vervuiling te bepalen. Uit voorzorg worden bij de overige tanks wederom monsters genomen. Foto Nico Vink