Herindeling Boarnsterhim in afrondende fase

Heerenveen - De herindeling van de gemeente Boarnsterhim is in een beslissende fase gekomen. De raad van Heerenveen heeft dinsdagavond ingestemd met het herindelingontwerp.

Heerenveen - Dit ontwerp is dezelfde avond ook besproken in de gemeenteraden van de andere betrokken gemeenten. Naast Boarnsterhim en Heerenveen zijn dat de gemeenten Leeuwarden, Súd-West-Fryslân en Skarsterlân. De fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraden zijn betrokken geweest bij de voorbereidingen van het opstellen van het herindelingontwerp. Deze betrokkenheid van de raad kwam in de raadsvergadering in Heerenveen duidelijk naar voren. De woordvoerders van de fracties keken met tevredenheid terug op een goed verlopen proces. Zoals ook al eerder bij andere gelegenheden aangegeven, werden de dorpen Akkrum, Nes en Aldeboarn van harte welkom geheten in hun nieuwe gemeente. Burgemeester Tjeerd van der Zwan bedankte in zijn reactie de fracties voor de instemming met het voorstel en het gestelde vertrouwen richting de toekomst. Hij roemde in zijn bijdrage in het bijzonder de positieve rol die het gemeentebestuur van Boarnsterhim in dit hele proces heeft gespeeld. Namens de gemeenteraad van Heerenveen sprak hij zijn dank hiervoor uit. Na de instemming van de raad met het herindelingontwerp was er taart voor de raadsleden. Deze taart was aangeboden door de gemeente Boarnsterhim. Na de periode van inspraak, die nu ingaat, zal uiterlijk in april 2012 het definitieve besluit vallen over deze herindeling. De gemeente Boarnsterhim wordt op 1 januari 2014 opgeheven. Het grondgebied van deze gemeente wordt dan verdeeld over de vier omringende gemeenten waaronder dus Heerenveen. Het grondgebied van de gemeente Heerenveen wordt daardoor uitgebreid met een kleine 60 km2 en circa 6000 inwoners. De raad van Heerenveen is op27 juni 2011 al akkoord gegaan met een toevoeging van een deel van Boarnsterhim aan de gemeente Heerenveen.