Meer waterpartijen in Heerenveense wijk De Greiden

Heerenveen, De Greiden - De gemeente Heerenveen trekt 140.000 euro uit om de groene randzone bij de Vogelbuurt in de Heerenveense woonwijk De Greiden een opknapbeurt te geven. Het gaat om het gebied langs de Ds. Kingweg, tussen de Oude Veenscheiding en de Roerdomplaan.

Het aanwezige bosplantsoen wordt gerooid, gesnoeid en uitgedund en er worden een aantal nieuwe bomen en heesters aangeplant. De oevers worden flauwer gemaakt en ook komen er meer waterpartijen. Verder wordt langs het water een aantal vissteigers gerealiseerd. De onverharde voetpaden worden opgeknapt en de verharde voetpaden worden opnieuw bestraat. De aanpak van deze randzone kan nu worden opgepakt omdat de renovatie van de woningen aan de Gruttostraat door Woonfriesland is afgerond. De plannen, die passen binnen de Wijkvisie De Greiden, zijn in overleg met de aanwonenden opgesteld. Het Wijkplatform De Greiden en de bewonerswerkgroep uit deze buurt, De Vrije Vogels, zijn het eens met deze plannen. De werkzaamheden worden deels dit winterseizoen en deels in het winterseizoen 2012 – 2013 uitgevoerd.