Herindelingontwerp gemeente Boarnsterhim ligt ter inzage

Heerenveen - Hoe ziet de herindeling van de gemeente Boarnsterhim met Heerenveen en de overige betrokken gemeenten er in de toekomst uit? Wanneer gaat die herindeling in? Wat worden de nieuwe grenzen en wat betekent het voor de financiën? Het herindelingontwerp, waarin deze vragen worden beantwoord, ligt vanaf 23 november 2011 acht weken ter inzage bij de balie in het gemeentehuis, Crackstraat 2 in Heerenveen. In de periode dat het herindelingontwerp ter inzage ligt kan men hierover z'n mening kenbaar maken.

Kijk voor het herindelingontwerp, de overige documenten en meer informatie ook op de gezamenlijke website http://www.herindelingboarnsterhim.nl/