Pijnspecialisten De Tjongerschans en fysiotherapeuten Tigra werken samen

Heerenveen - Tigra Heerenveen neemt deze week twee nieuwe behandelruimten in gebruik. De nieuwe ruimtes zijn specifiek ingericht voor de bekken-fysiotherapeutes van Tigra. De uitbreiding is ondermeer noodzakelijk omdat steeds meer patiënten de combinatie van pijnbestrijding en fysiotherapie kiezen. Sinds juni 2010 werken de pijnspecialisten van ziekenhuis De Tjongerschans en de fysiotherapeuten van Tigra hiervoor samen in het ‘Pijnteam Heerenveen’.

Johan Knol, anesthesioloog/pijnspecialist in De Tjongerschans, geeft aan: “Dit is een benadering van de patiënt waarbij uitgegaan wordt van het geheel van factoren, zoals lichaam, geest, emotie, omgeving, enz. Dat heeft vaak het beste effect op de behandeling. Als wij de pijn kunnen verminderen is de patiënt beter in staat oefeningen te doen, en de fysiotherapeutische behandeling te ondergaan. Gebleken is inmiddels dat patiënten hierdoor minder fysiotherapeutische behandelingen nodig hebben.” Leo Wijnsma van Tigra vult aan: “We zijn blij met de samenwerking met de pijnspecialisten. Zij bieden onze patiënten meer dan wij zelf voorheen konden doen. Door de afstemming op elkaar wordt de patiënt beter geholpen en is hij of zij beter in staat zichzelf te helpen.” Het Pijnteam Heerenveen is een samenwerkingsverband tussen fysiotherapiepraktijk Tigra Heerenveen, psychologenpraktijk Geelzant en de pijnspecialisten van ziekenhuis De Tjongerschans te Heerenveen. Dit team wil pijn beheersbaar maken en het emotioneel en fysiek functioneren verbeteren bij mensen met complexe chronische pijn. Dit gebeurt door een integrale behandeling volgens het model waarbij de mens wordt beschouwd als een eenheid van lichaam en geest, in interactie met zijn omgeving. Patiënten met complexe, chronische pijnklachten die vaak onbegrepen zijn, worden behandeld.