‘Wijzigingen bouwplan einde Fokusproject’

Heerenveen - Eventuele wijzingen in het bouwplan van het ‘Eiland Nieuwburen’ zou wel eens het einde kunnen betekenen van het hele project. ‘Door wijzingen in deze fase komt de subsidiëring van het project onder druk te staan, zo niet te vervallen. Dit zal onherroepelijk ook betekenen dat Accolade niet meer in staat is om een Fokusproject te realiseren’, zo laat Accolade weten.

In de openbare raadsvergadering van de gemeente Heerenveen van aankomende maandag worden de bezwaren op het het bestemmingsplan besproken. Bewoners van de Nieuwburen zijn in verzet tegen de bouw van een 39 meter hoge woontoren in het het kader van het plan in hun straat.  Het Eiland Nieuwburen, bestaat in totaal uit 56 wooneenheden. Onderdeel daarvan zijn zestien woningen voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking; de Fokuswoningen. Daarnaast bestaat het wooncomplex uit vijf eengezinshuizen en 34 appartementen. De bezwaarmakers vinden de schaal en omvang van het nieuwbouwplan te groot. Omwonenden vrezen verder dat het verkeer met de komst van de woontoren een stuk drukker zal worden en de verkeersveiligheid daardoor in het geding komt.  Ook zijn ze bang voor schade aan hun huizen als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Accolade is al jaren bezig met de voorbereiding van het plan. Rein Swart, directeur van Accolade Heerenveen: ‘Voor het nieuwbouwplan staan veel jonge mensen ingeschreven, die nu nog bij hun ouders wonen of aangewezen zijn op een verpleeghuis. Het realiseren van het plan betekent voor hen dat ze een eigen leven kunnen opbouwen.  Deze groep heeft geen alternatieve mogelijkheden om zelfstandig te kunnen wonen.’