Woontoren Nieuwburen wordt ondanks bezwaren gebouwd

Heerenveen, Nieuwburen - Na een pittige discussie is de raad van Heerenveen afgelopen maandagavond unaniem akkoord gegaan met de bouw van een wooncomplex aan de Nieuwburen. Onderdeel van het complex is een woontoren van 39 meter hoog.

Het belangrijkste bezwaar tegen het bouwplan was de schaal en omvang van het wooncomplex in relatie tot de kleinschalige historische bebouwing in deze buurt. Vooral de woontoren die maximaal 39 meter hoog mag worden, riep nogal wat weerstand op. Genoeg reden voor GemeenteBelangen Heerenveen een amendement in te dienen om het totale complex 50 meter in zuidelijke richting te verplaatsen. Wethouder Siebren Siebenga gaf aan dat aanvaarding door de raad van dit amendement het einde zou beteken voor het project Fokus. Het opstellen van een nieuw bestemmingsplan kost al gauw een jaar. Siebenga gaf daarnaast aan dat de beschikbare subsidie voor het project is gekoppeld aan het huidige ontwerp voor het gebouw en de verschuiving naar een andere plek noodzaakt tot een nieuw ontwerp. De beschikbare subsidie, die daarmee vervalt, is van belang voor de realisatie van het wooncomplex. Op basis van deze argumenten van de wethouder werd het amendement door gemeentebelangen Heerenveen ingetrokken. Het wooncomplex Nieuwburen bestaat in totaal uit 56 wooneenheden. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de 16 woningen voor mensen met een ernstige lichamelijke handicap, de zogenoemde Fokuswoningen. Voor deze woningen staan al veel jonge mensen ingeschreven, die nu nog bij hun ouders wonen of aangewezen zijn op een verpleeghuis. Het realiseren van het plan betekent voor hen dat ze nu een eigen leven kunnen gaan opbouwen. In het verleden zijn door de gemeente Heerenveen verschillend locaties voor dit project bekeken. De onderzochte locaties zijn destijds om diverse redenen afgevallen. In 2008 heeft de raad van Heerenveen ingestemd met deze locatie aan de Nieuwburen voor het Fokusproject.