Bouw wijk Falkena Binnen mag starten

Heerenveen, Burgemeester Falkenaweg - De gemeenteraad van Heerenveen is maandagavond akkoord gegaan met de bouw van de nieuwe woonwijk Falkena Binnen in Heerenveen. Tegen het plan zijn bezwaren ingediend. De indieners wonen tegenover de ontsluitingswegen en verwachten hinder van het lichtschijnsel door het autoverkeer dat straks gebruik gaat maken van de ontsluitingsweg. De raad honoreerde de bezwaren van de aanwonenden niet en ging akkoord met het plan.

De woonwijk Falkena Binnen is gelegen tussen de Sieger van der Laanstraat en de Burgemeester Falkenaweg. De woonwijk kan worden ontwikkeld door de verplaatsing van de SBO-school en de vmbo afdeling van het Bornego college. De (gedeeltelijke) sloop van de schoolgebouwen maakt de bouw mogelijk van 42 woningen in het binnengebied en zes appartementen aan de Burgemeester Falkenaweg. De woonwijk wordt ontsloten door een ontsluitingsweg die op twee plaatsen aansluit op de Burgemeester Falkenaweg.