Jongerencentrum Casa blijft nog een jaar open

Heerenveen, Nieuwstraat - Jongerencentrum Casa aan de Nieuwstraat in Heerenveen blijft nog een jaar open. Vooruitlopend op de definitieve evaluatie stelt de gemeente Heerenveen Caleidoscoop in staat om de positieve ontwikkelingen tot 1 december 2012 voort te zetten. ‘Daardoor ontstaat ruimte om onderzoek te doen naar invulling op lange termijn. En de jongeren houden voor nu hun plek’, zegt wethouder Age Hartsuiker.

Voor de uitvoering van het gemeentelijk jeugdbeleid is een florerend jongerencentrum van cruciaal belang. Door jongeren en professionals is veel opgebouwd. Zij worden natuurlijk ook in het onderzoek betrokken. ‘Samen met de gemeente zoeken we naar de financiële haalbaarheid in de toekomst en naar locatiemogelijkheden’, zegt directeur Paul Vlootman van Caleidoscoop. ‘De kosten van huisvesting vormen een belangrijk deel van het budget’. Voor veel jongeren is Casa in het centrum van Heerenveen een vaste ontmoetingsplek geworden. Voor skaters en bikers die er vergaderen over een nieuw skatepark, maar ook voor jongeren die voorheen rondhingen op straat en soms voor overlast zorgden. Naast de jongerenwerker organiseren jongeren zelf er veel activiteiten. Inmiddels hebben ook het verslavingsspreekuur en de redactie van de jongerensite www.OndertusseninHeerenveen.nl een vaste plek in het jongerencentrum. Het is bovendien een plek waar professionals van bijvoorbeeld het CJG (centrum voor jeugd en gezin) jongeren makkelijk kunnen bereiken, voor zorg, werk, studie of zomaar een gesprek.