Herindeling Boarnsterhim leeft niet onder burgers Heerenveen

Heerenveen - Op It Petear van afgelopen donderdagavond waren erg weinig mensen aanwezig. Het merendeel van de aanwezigen bestond uit vertegenwoordigers van plaatselijk belangen en ondernemersverenigingen uit Boarnsterhim.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan keek in zijn inleiding nog even terug op de geschiedenis tot nu toe. Vervolgens ging hij in op de te nemen stappen in het vervolgproces en gaf hij de kansen en de onzekerheden aan van deze herindeling. Van der Zwan gaf ook al antwoorden op een aantal relevante vragen. Hij gaf onder meer aan dat de gemeente Heerenveen na de herindeling ruim € 4 miljoen extra geld van het Rijk krijgt. Hij moest op een vraag daarover van de wijkbelangen van Heerenveen Centrum en Midden wel toegeven dat dit enkele tonnen minder is dan het deel van de gemeente Boarnsterhim dat bij Heerenveen wordt gevoegd nu krijgt. Het Rijk houdt bij groei van een gemeente rekening met schaalvoordelen en keert op basis daarvan minder uit. Op zich heeft de herindeling geen financiële gevolgen, gaf Van der Zwan aan. De deelnemers aan It Petear en de aanwezige raadsleden hadden vervolgens weinig concrete vragen meer. Na de herindeling per 1 januari 2014 heeft de nieuwe gemeente Heerenveen ruim 50.000 inwoners en 21 kernen.