Huiswerkinstituten houden open huis

Heerenveen -  Op zaterdag 5 november houden de huiswerkinstituten die zijn aangesloten bij de branchevereniging LVSI een open dag. Het huiswerkinstituut NHI met vestigingen in onder andere Drachten, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen is die middag geopend op de locatie aan het Gemeenteplein 65 te Heerenveen.

Belangstellenden kunnen tussen 11.00 en 14.00 uur binnenlopen voor informatie over huiswerkbegeleiding en bijlessen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Ook voor individuele begeleiding aan leerlingen met bijvoorbeeld ADD, ADHD en PDD-NOS en voor bijlessen in rekenen en taal aan basisschoolleerlingen, kan men bij het NHI terecht. Tijdens deze dag wordt inzicht geboden in de door het NHI ontwikkelde methodiek, het leerlingvolgsysteem, het oefenmateriaal en natuurlijk kunt u de ruimtes bekijken waarin de verschillende begeleidingsvormen plaatshebben. Examenleerlingen en/of hun ouders kunnen informatie krijgen over examentrainingen. Het NHI verzorgt al 20 jaar huiswerkbegeleiding en bijlessen in Friesland en heeft momenteel 8 vestigingen, waarvan 2 buiten de provincie. In Heerenveen werd voor de studiebegeleiding jarenlang gebruik gemaakt van een aantal lokalen in het OSG Sevenwolden. Vanaf vorig schooljaar beschikt het NHI in Heerenveen over een eigen locatie aan het Gemeenteplein 65. Hier kunnen leerlingen op werkdagen van 14.30-18.00 uur in een rustige, niet schoolse omgeving werken en leren. Er zijn drie volledig ingerichte ruimtes voor de huiswerkbegeleiding en de bijlessen, waarbij ter ondersteuning gebruik kan worden gemaakt van computers en oefenmateriaal.