Nieuwburen in verzet tegen woontoren

Heerenveen -  Bewoners van de Nieuwburen in Heerenveen komen in verzet tegen het bouwplan van een 39 meter hoge woontoren in het kader van het Fokusproject in hun straat.

Het belangrijkste bezwaar tegen het bouwplan is de schaal en omvang van het wooncomplex in relatie tot de kleinschalige historische bebouwing in de buurt. Huize Voormeer zal door de bouw van de toren uit het zicht verdwijnen. Omwonenden vrezen verder dat het verkeer met de komst van de woontoren een stuk drukker zal worden en de verkeersveiligheid voor op straat spelende kinderen daardoor in het geding komt. Ook zijn ze bang voor schade aan hun woningen als gevolg van de bouwwerkzaamheden. De bezwaarmakers maakten maandagavond hun ongenoegen kenbaar in de commissievergadering van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu (ROM). In een reactie op de vraag waarom juist is gekozen voor deze locatie herinnerde wethouder Siebren Siebenga de commissieleden nog even aan het verleden. Er zijn al verschillend locaties voor dit project aan de orde geweest. De onderzochte locaties zijn om diverse redenen afgevallen. In 2008 heeft de raad voor deze locatie gekozen. Uit de vraagstelling van de commissie werd in ieder geval duidelijk dat er twijfels zijn of dit wooncomplex in deze vorm wel op deze locatie gerealiseerd moet worden. Het wooncomplex Nieuwburen staat op de agenda van de raad van maandag 14 november. Dan wordt duidelijk of de bezwaren van de omwonenden zullen leiden tot wijzigingen of dat het bouwplan ongeschonden door de raad zal worden goedgekeurd. Het wooncomplex Nieuwburen, het zogenoemde Fokusproject, bestaat in totaal uit 56 wooneenheden. Onderdeel daarvan zijn zestien woningen voor mensen met een ernstige lichamelijke beperking; de Fokuswoningen. Daarnaast bestaat het wooncomplex uit vijf eengezinshuizen 34 appartementen.