De Kempenaer blijft levendig ontmoetingspunt

Heerenveen -  Samen met het wijkplatform Heerenveen Midden, heeft de gemeente Heerenveen een tijdelijke oplossing gevonden om de wijkbindende activiteiten in de Kempenaer te behouden.

Caleidoscoop zag per 1 augustus vanwege bezuiniging af van het beheer van de Kempenaer. In maart/ april 2012 neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstige bestemming van het gebouw. Tot die tijd nemen vrijwilligers uit de wijk het beheer op zich. De vrijwilligers worden daarbij begeleid door het opbouwwerk van Caleidoscoop. De gemeente zorgt voor tijdelijke huurders met een maatschappelijke functie. Zo blijft de Kempenaer als tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw voorlopig het levendige ontmoetingspunt in de wijk. Want het college kiest voor leefbaarheid in de wijken en dorpen en de Kempenaer heeft bewezen die te bevorderen.