Meer ,vraaggericht' welzijnswerk in Heerenveen

Heerenveen - Het college van de gemeente Heerenveen is er duidelijk over: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en moeten zich in principe zelf redden. Alléén mensen die dat echt niet lukt, kunnen een beroep op de gemeente doen. In het contract dat de gemeente weer voor vier jaar met Caleidoscoop sluit, brengt ze meer focus in de dienstverlening van het welzijnswerk aan door heldere prestatieafspraken.

De omslag naar meer vraaggericht welzijnswerk wordt verder ingevuld door het uitvoeren van wijkanalyses. De gemeente heeft het vertrouwen dat Caleidoscoop bijdraagt aan haar beleid van zelfredzaamheid en het in de hand houden van kosten. De gemeente en Caleidoscoop zijn partners in het welzijnswerk. Hoe zet je welzijnswerk in daar waar het echt nodig is? Die basisvraag stelt de gemeente Heerenveen zich. Zij start daarom onderzoek in de dorpen en wijken. Welke mensen (kinderen, jongeren, vrijwilligers en ouderen) hebben ondersteuning nodig? De resultaten van dit onderzoek gebruikt zij voor een nieuwe aanpak. Die is erop gericht om iedereen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren. Inzet van welzijnswerk is in principe tijdelijk en gericht op het weer op eigen kracht samenleven.