Asbestinventarisatie WoonFriesland

Heerenveen - WoonFriesland voert momenteel voor haar woningbezit een asbestinventarisatie uit. Deze komt voort uit het asbestprotocol van brancheorganisatie Aedes waar WoonFriesland zich aan heeft geconformeerd. Vorig jaar is met de noordelijke woningcorporaties en gemeenten op basis van dit protocol een convenant vastgelegd. In dit convenant is overeengekomen dat risicovolle toepassingen van asbest, voor de veiligheid van de bewoners, na constatering direct worden gesaneerd.

Voor een groot deel van ons woningbezit zijn bij verhuizing van de huurder of bij renovaties al inventarisaties uitgevoerd. Daar waar dit nog niet eerder is gebeurd, voeren wij nu een inventarisatie uit. Dit betekent dat wij alle woningtypen, gebouwd voor 1994, steekproefsgewijs onderzoeken. Vanwege gezondheidsrisico’s is het in Nederland sinds 1994 verboden asbesthoudende producten te gebruiken. Dit neemt niet weg dat in veel oudere woningen nog asbesthoudende producten zijn toegepast. Daarom inventariseert WoonFriesland in welke woningen dit het geval is. WoonFriesland heeft gespecialiseerde bureaus ingeschakeld om de inventarisatie uit te voeren. Deze bureaus stellen vast of er sprake is van risicovolle toepassingen. Wanneer er een risicovolle toepassing van asbest wordt aangetroffen worden bewoners direct geïnformeerd en geeft WoonFriesland opdracht tot sanering. Bewoners moeten voor de sanering hun woning verlaten, zoals in Koudum is gebeurd. De inventarisatie loopt tot begin volgend jaar, meer dan de helft van de woningen is inmiddels onderzocht.