Donatie voor zorgcentrum Marienbosch

Heerenveen - Stichting DELA Fonds geeft een donatie aan de realisatie van zogenaamde Belevingsgebieden in zorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen. Belevingsgebieden zijn nissen of hoeken in een looproute, die dementerende mensen prikkelen en verleiden via sfeer, beweging en geluid. Het DELA Fonds steunt graag projecten die mensen helpen bij het herinneren.

Het prikkelen van zintuigen kan herinneringen aan vroeger naar boven brengen. Dat leidt dan soms tot een waardevol moment van contact in het hier en nu. Dat zag het DELA Fonds al bij eerder gesteunde projecten. Daarom steunt ze de Belevingsgebieden graag. “Een van de Belevingsgebieden is bijvoorbeeld een moederhoek, compleet met poppen, kinderwagen, luiers. Ronddolende dementerende mensen komen hier tot rust. En de vaak zeer inactieve dementerende mensen zetten we hiermee juist aan tot doelgericht handelen, al is het maar kijken naar alle attributen” zo legt de heer Veltman uit, voorzitter van de Stichting Vrienden van Mariënbosch die dit project realiseert. Stichting DELA Fonds is een fonds voor goede doelen dat in 2007 door de coöperatie DELA is opgericht. Het fonds is een stimulans voor alle leden en medewerkers van DELA om door middel van vrijwilligerswerk bij te dragen aan de oorspronkelijke gedachte ‘Draagt Elkanders Lasten’. Het fonds geeft vooral financiële steun aan initiatieven die gericht zijn op zingeving, het behouden of vormgeven van tradities en rituelen, het doorgeven van levensverhalen en het stimuleren van het vermogen om te herinneren. Iedereen kan een aanvraag indienen bij het DELA Fonds op www.delafonds.nl.