Pieter Jan Stuik genomineerd voor prijs

Heerenveen - De Heerenveense cultuurcoach Pieter Jan Struik is genomineerd voor de Combinatiefunctionaris Stimuleringsprijs 2011. De prijs bestaat naast de eervolle titel en een sculptuur ook uit een geldbedrag van € 2.500. Samen met wethouder Coby van der Laan en regisseur cultuur Geke Stelwagen, reist Pieter Jan Struik donderdag 8 december af naar de Meervaart in Amsterdam waar de winnaar bekend wordt gemaakt.

Pieter Jan Struik is bouwer van een gemeente brede culturele infrastructuur vanuit Ateliers Majeur in Heerenveen. Het resultaat is een professioneel cultuureducatieaanbod op 34 scholen, waaronder het meerjarige project ‘POP in de school’. Door de inspanning van Struik maken ook kinderen die normaal niet zo gauw in aanraking met cultuur zouden kennis met bijvoorbeeld muziek. De jury bestaat uit vertegenwoordigers uit de sectoren die combinatiefunctionarissen verbinden, namelijk onderwijs, sport en cultuur: Michiel van der Grinten (projectleider Oberon), Erik Lenselink (manager Sportontwikkeling NOC*NSF) en Bertien Minco (directeur Jeugdcultuurfonds). De genomineerde vier combinatiefunctionarissen presenteren zich tijdens de Nationale Kennisdag Combinatiefuncties op 8 december in De Meervaart in Amsterdam door middel van een filmpje. Het aanwezige publiek kiest dan de winnaar. De drie andere genomineerden ontvangen een geldbedrag van € 750. Naast Struik zijn nog drie coaches genomineerd. In totaal zijn achtenveertig combinatiefunctionarissen voorgedragen voor de Stimuleringsprijs 2011. Uit een kleurrijke variatie aan aanmeldingen is een voorselectie gemaakt. Hieruit heeft de jury vier combinatiefunctionarissen genomineerd. De vier genomineerden vallen op door hun innovatieve en verbindende aanpak die tot een inspirerend en bijzonder resultaat heeft geleid. De andere genomineerden zijn: sportcombinatiefunctionarissen Monique van Ark en Richard Koppert en cultuurcoach Nicole van Zomere. Van Zomere maakte het dramaproject Speel je Wijs voor binnen – buitenschoolse opvang. Haar aanpak verankert het kunstvak drama in de school én in het curriculum en is binnenkort beschikbaar voor alle (brede) scholen in Nederland. Monique van Ark zet als vakleerkracht op de openbare basisschool De Morskring in Leiden de combinatiefuncties in Leiden op de kaart. Ze inspireert besturen, directies, raadsleden en ouders, zodat kinderen met plezier een actieve leefstijl ontwikkelen. Richard Koppert ontwikkelt samen met het Lyceum Ypenburg in Den Haag een unieke visie op schoolsport. Met zijn aanpak stimuleert hij jeugd zich aan te sluiten bij een sportvereniging en legt hij verbindingen met diverse partijen.