Lezing over taal en Feenster dialect

HEERENVEEN - “Het Feensters, dialect van Heerenveen” is de titel van de lezing die de Stichting Werkgroep Oud –Heerenveen op dinsdag 29 januari zal houden. Alweer de vierde van het seizoen 2012-2013 en deze keer met een bijzonder onderwerp op de agenda: taal.

Heerenveen heeft namelijk een eigen dialect, het Feensters. Aan de hand van het zinnetje "Gaast oek met naar 't Roazefeldsje te foetballen?" zal die avond nagegaan worden wat de speciale kenmerken van deze variant van het Stadsfries zijn, en hoe het zich verhoudt tot het Nederlands aan de ene en het Fries aan de andere kant. Beide talen hebben zich in het Stadsfries samengesmolten volgens een bijzondere formule, die meteen ook iets zegt over het ontstaan van dit type dialecten en over de plaats waar ze aangetroffen kunnen worden. Van alle Stadsfriese dialecten staat het Feensters overigens het dichtst bij het Nederlands, mogelijk omdat het later ontstaan is. Over het Feensters is relatief weinig bekend. Er zal dan ook mede een beroep gedaan worden op het publiek om wat meer te weten te komen over waar het in Heerenveen gesproken werd en door wie, over de verhouding tussen sprekers die het als moedertaal meegekregen hebben en hen die het op latere leeftijd geleerd hebben, en over de status en de teruggang van het dialect. De lezing zal worden verzorgd door oud-Heerenvener Siebren Dyk, als taalkundige verbonden aan de Fryske Akademy in Leeuwarden. Zijn bijdrage gaat overigens niet alleen over het Feensters, hij is ook in het Feensters. U bent van harte welkom op dinsdag 29 januari in het Kunstcafé van het Museum Willem van Haren, Minckelersstraat 11 te Heerenveen. De lezing begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Meer info over de Stg.WOH en haar activiteiten kunt u vinden op de website: www.werkgroepoudheerenveen.nl