Statenfractie Friese Koers steunt oproep scholen voor verandering bustijden

HEERENVEEN - De Statenfractie Friese Koers steunt de oproep van scholen dat het de hoogste tijd wordt dat Arriva de bustijden en de prijsstijgingen gaat veranderen.

Fractievoorzitter Jelle Hiemstra: ” Het is volstrekt maatschappelijk onaanvaardbaar dat het vervoersbedrijf Arriva de dienstenregelingen van bustijden niet heeft afgestemd met de scholen. Een goed voorbeeld hiervan is het Marne College te Bolsward. Het aantal leerlingen dat buiten Bolsward woonachtig is bedraagt maar liefst 70% dus we spreken van 1050 leerlingen. Deze leerlingen komen standaard veel te laat op school door de nieuwe dienstenregeling. Dit geeft veel overlast en veroorzaakt allerlei problemen op het Marne College met alle gevolgen van dien. Daarnaast zijn de prijzen van abonnementen schrikbarend gestegen met soms wel tientallen procenten. De ouders moeten per kind soms wel 40 euro per maand meer betalen met als eventueel gevolg dat de schoolkeuze straks wordt bepaald door vervoerskosten en niet om de kwaliteit van een school. Uit de gesprekken tussen scholen en Arriva blijkt dat het vervoersbedrijf de oorzaak van alle problemen betreffende de bustijden en de buitenproportionele prijsstijgingen op het bordje van de provincie Fryslân legt. Echt bizar”, aldus fractievoorzitter Jelle Hiemstra. De Statenfractie Friese Koers wil dat de Gedeputeerde Kramer Arriva niet meer met fluweel handschoenen aanpakt maar keiharde maatregelen gaat treffen en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.