Jubileumexpositie van teken- en schildersclub Kunstkring Weststellingwerf

WOLVEGA - Met een expositie in de Kijkzaal in Wolvega viert de teken- en schildersclub de Kunstkring haar 40 jarig bestaan. Deze expositie wordt gehouden van 21 februari tot en met 29 maart 2013.

Het thema van de expositie is vrijgelaten evenals de keuze van de gebruikte materialen. Op initiatief van het toenmalige Cultureelfonds werd door de heren Woudstra en Sybrandie 40 jaar geleden de Kunstkring opgericht. De eerste bijeenkomst was in het buurthuis van Noordwolde op 22 maart 1973. Er kwamen 6 mensen, die reageerden op een advertentie in de plaatselijke krant. De tekenavonden werden al snel verplaatst naar de toenmalige huishoudschool aan de Lycklamaweg (bij de nonnen) in Wolvega. Later is dit verplaatst naar het Parochiehuis. Om de twee jaar werd een expositie georganiseerd door de leden, eerst in de bibliotheek aan de Dreeslaan en later in de Kijkzaal in Wolvega. Vanaf het begin bestaat de Kunstkring uit een groep mensen, die graag tekenen of schilderen. Zij komen om de 14 dagen op de woensdagavond bijeen. In het verleden werd er geen lesgegeven en leerden van elkaar. Doordat we een legaat mochten ontvangen van wijlen ons oud-lid Popke Kuipers hebben we de laatste jaren eens per maand les van een kunstschilder. Hierdoor proberen we onze kunst naar een hoger plan te brengen. Eén van de leden is al lid vanaf de oprichting van de club, nl. Lutsche Menger uit De Hoeve. De leden van de Kunstkring vormen een hechte groep. Er worden zeer verschillende kunstwerken gemaakt, zoals portret, stilleven, landschap, abstract enz. Ook wordt er met verschillende materialen gewerkt, zoals, acryl, aquarel, potlood, olieverf, pastel, pen enz. Naast het tekenen en schilderen bezoeken de leden regelmatige diverse ateliers en exposities. Ook worden zij soms uitgenodigd om hun werk te exposeren. Foto: Lenus van der Broek