CU: 'Duurzame energie belangrijk speerpunt'

Leeuwarden - "Friesland moet in 2050 onafhankelijk zijn van fossiele energie." Daarvoor pleitte de ChristenUnie tijdens de comissie Lan, Loft en Wetter. De partij wil dat Provinciale Staten zich uitspreken voor deze ambitie.

De provincie spreekt zich nu niet uit over een ambitie op langere termijn. Dat zou ze wel moeten doen, vindt de ChristenUnie. “Zestien procent in 2020 is een mooi begin. Maar er is ook ambitie op langere termijn nodig”, aldus commissielid Jacob Halma. In 2018 volgt een evaluatie van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, dat tijdens de commissie op de agenda stond. Op dat moment kan ook bekeken worden hoe de aangescherpte ambitie behaald kan worden.

Onacceptabel

Als Friesland doorgaat in het tempo dat nu wordt voorgesteld tot 2020, dan duurt het tot 2069 voordat Fryslân onafhankelijk is van fossiele energie. Dat stelt de partij die dit onacceptabel vindt. Halma: “Als we dat doen zadelen wij onze kinderen en kleinkinderen op met een groot probleem. Er ontstaat dan een gat tussen vraag en aanbod dat alleen met kernenergie kan worden gedicht. Wie wil dat in Fryslân?” De ChristenUnie is er blij mee dat er nu een belangrijke stap wordt gezet in de realisatie van het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy. In 2009 diende de ChristenUnie een initiatiefvoorstel in voor de oprichting van het een revolverend duurzaam energiefonds waarvoor geld uit de verkoop van NUON aandelen zou worden gebruikt.