Finale synchroon voorlezen op OBS Ekke de Haan

HEERENVEEN - In het kader van het 40jarig bestaan van de school en in aansluiting op de Nationale voorleesdagen organiseerde OBS Ekke de Haan een wedstrijd synchroon voorlezen. Synchroon voorlezen betekent tegelijkertijd, uit hetzelfde boek, met z'n tweeën voorlezen.

Na de voorrondes in de groepen 3 t/m 8 streden de beste synchroon lezers in de finale op woensdag tegen elkaar. In de bomvolle HHHal van de school, lazen 18 duo's hun favoriete hoofdstuk, synchroon voor. Een deskundige jury, gevormd door juf Gerda Hoekstra van de TSO, Yteke Roosma van Bibliotheek Fryslân en meester Jan Sjoerd Pool directeur van de school, beoordeelde de voorleesacts. Dat er veel talent op de Ekke de Haanschool is, werd tijdens de finale wel duidelijk. Na beraad van de jury werden de volgende synchroon lezers tot winnaar uitgeroepen: Adam en Yassine uit groep 3, Megan en Luna uit groep 6 en Devin en Yris uit groep 7. Alle winnaars kregen een boekenbon en een oorkonde. De leesbevordering en het leesplezier heeft op OBS Ekke de Haan een enorme boost gekregen. Een doelstelling van leesbevordering is, dat leerlingen het lezen niet alleen als een schoolvak ervaren, maar ook als een zinvolle vrijetijdsbesteding. Kinderen die in hun vrije tijd lezen, vergroten hun leeservaring en meestal ook hun leesvaardigheid, wat weer een positief effect heeft op de leerresultaten.