Aanmelding hockeytalentklas OSG Sevenwolden is weer mogelijk

HEERENVEEN - In 2001 kreeg OSG Sevenwolden een licentie als Topsport Talentschool, een school die jeugdige topsporters faciliteiten mag bieden om sporten op hoog niveau te combineren met leren. Leerlingen met een LOOT-status (LOOT staat voor Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) kunnen aanspraak maken op deze faciliteiten.

Daarbij kan worden gedacht aan inperking van de lestijd, flexibele lesroosters, vrijstellingen van vakken, uitstel van toetsen en gespreid examen. Speciaal voor leerlingen in klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs met talent en belangstelling voor hockey is de locatie Buitenbaan in Heerenveen in het schooljaar 2011-2012 gestart met de hockeytalentklas. Leerlingen krijgen onder schooltijd twee keer per week extra hockeytraining op het complex van HHC Quick Stick, onder deskundige begeleiding. Hun lesrooster wordt hierop aangepast. Buiten school om blijven de leerlingen gewoon trainen en spelen bij hun eigen vereniging en/of district. Hockeytalenten kunnen zich nu aanmelden voor de selectiemiddag voor de hockeytalentklas 2013-2014. De selectiemiddag is gepland op woensdag 13 maart a.s. van 13.30-15.30 uur bij HHC Quick Stick.