,,Riemer van der Velde heeft werkzaamheden neergelegd''

HEERENVEEN - Riemer van der Velde heeft in verschillende media aangegeven dat hij door sc Heerenveen zou zijn geloosd. sc Heerenveen wil daar graag op reageren, omdat Riemer van der Velde zelf heeft besloten te stoppen met zijn scoutingswerkzaamheden en het klankborden met de directie:

“Wij hebben met verbazing kennis genomen van de berichtgeving door Riemer van der Velde in verschillende media en willen daarop graag reageren. Om te beginnen kloppen er enkele dingen niet. Riemer van der Velde is niet “geloosd”. Hij is erevoorzitter van sc Heerenveen. Die functie had hij en dat is nog steeds zo. Een andere officiële functie had en heeft Riemer van der Velde de laatste jaren niet gehad. We hadden wel een regelmatig klankbord overleg en hij maakte deel uit van het scoutingsoverleg. Riemer van der Velde zegt dat er “angst en wantrouwen heersen op de werkvloer.” Gelukkig is daarvan geen sprake. Wij betreuren het dat onze erevoorzitter zich in deze bewoordingen over de club uitlaat. De vraag van Van der Velde om een “extern onderzoek” hebben wij inderdaad niet ingewilligd. Daarvoor hebben wij een aantal zeer goede argumenten. Zie ook het statement op onze website voor onze redenen om niet in te stemmen met een dergelijk verzoek. Wat zijn de feiten? Johan Hansma heeft Riemer van der Velde inderdaad woensdagochtend laten weten dat de scoutingsreis naar La Manga door van der Velde dit jaar niet door gaat. Riemer heeft bij Johan Hansma en Robert Veenstra gevraagd waarom dit besluit is genomen. Johan heeft hierop aangegeven dat hij op dit moment geen goed gevoel heeft bij de samenwerking. En dat is natuurlijk ook zo. Riemer van der Velde is al geruime tijd bezig door zijn negatieve uitlatingen met het beschadigen van sc Heerenveen. Ook richt hij zijn negatieve kritiek op de beleidsbepalers, toezichthouders, technische staf en overige medewerkers bij de club. In deze context hebben wij dan ook geen behoefte aan zijn aanwezigheid op deze scoutingsreis. Dat dit alles zo gelopen is, betreuren wij ten zeerste. Het is buitengewoon triest te moeten constateren dat onze erevoorzitter er willens en wetens voor kiest onze club en de mensen die daaraan dagelijks werken in een kwaad daglicht te stellen. Wij constateren hiermee dat de geschiedenis zich, sinds het aftreden van Riemer van der Velde, herhaalt. Voor al het goede dat de afgelopen jaren is bereikt, heeft hij geen enkele waardering. Onze verantwoordelijkheid is het bouwen aan een gezonde en succesvolle club. Daar zijn we iedere dag mee bezig. Ieder die zich constructief opstelt, is welkom om met ons mee te bouwen. Maar voor mensen die uitsluitend als doel hebben de club af te breken, hebben wij geen sympathie. Niemand is groter dan onze club! We hebben jarenlang geprobeerd de relatie met Riemer van der Velde goed te houden, maar hij heeft er nu zelf voor gekozen om een andere koers te varen. Helaas lijken de tegenstellingen thans blijkbaar voor Riemer van der Velde niet meer te overbruggen. Het is niet sc Heerenveen die Riemer van der Velde de deur heeft gewezen. Riemer zelf heeft afgelopen woensdagochtend besloten te stoppen met zijn scoutingswerkzaamheden en het klankborden met de directie. Toch willen we Riemer nogmaals oproepen met ons in gesprek te blijven. Maar dan wel op basis van argumenten en feiten, met de huidige mensen en in het belang van sc Heerenveen. Negatieve stemmingmakerij kan nooit tot iets leiden. Juist nu verdient de club de steun van alle betrokkenen en mensen die de club een warm hart toedragen.” Directie sc Heerenveen