Roofvogels spotten met It Fryske Gea

EARNEWALD - Er leven veel verschillende vogels in de Alde Feanen zoals steltlopers, zangvogels, moerasvogels en roofvogels. Op woensdag 13 maart houdt It Fryske Gea een speciale jeugdactiviteit over roofvogels. Van 14.00 tot 16.00 uur gaan we op zoek naar de vliegende jagers in de natuur. Opgave voor deze middag kan tot een dag voor de jeugdmiddag tot 15.00 uur via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, tel. (0511) 539 618. Deelname is voor kinderen van leden is gratis, niet-leden betalen een kleine bijdrage.

Vlijmscherpe klauwen Een scherpe blik, kromme snavel, vlijmscherpe klauwen; het zijn allemaal kenmerken van een roofvogel. In de Alde Feanen zijn verschillende roofvogels te bewonderen. Zo kun je hier regelmatig een torenvalk, buizerd, bruine kiekendief en zo nu en dan een visarend bekijken. Herken de buizerd aan zijn prachtige ‘burgemeestersketting’ en leer ontdek waar de naam kiekendief vandaan komt.