Leerlingen zamelen statiegeldflessen in voor Ecuador

HEERENVEEN - De maand maart is statiegeldmaand in de gemeenten Opsterland, Heerenveen en Oostellingwerf. Statiegeldflessen die worden ingezameld om af te kunnen reizen naar Ecuador. Samen met World Servants gaan jongeren daar een school bouwen. Alinda Hofstra uit Katlijk, Johan de Wit uit Oldeberkoop, Sarnia van Cappelleveen uit Oudehorne, Evelien Schimmel uit Gorredijk, Ayla van der Meulen en Marten Algra uit Jubbega zamelen deze maand de lege flessen in. Familie, vrienden en ook de scholen werken actief mee aan de actie. Het doel is om 3000 lege flessen te verzamelen en die in te leveren voor statiegeld. Met dat geld willen Alinda, Johan, Sarnia, Evelien, Ayla en Marten hun reis naar Ecuador betalen waar ze mee gaan bouwen aan een school voor indianen op het platteland.

Samen vormen ze de World Servants Gorredijk groep die in de zomer van 2014 drie weken willen afreizen naar Ecuador. De lege flessen actie is een idee van Alinda Hofstra, leerling van de OSG Lenaplanschool in Heerenveen. De meeste andere groepsleden zijn leerlingen aan het Bornego in Heerenveen. Het Bornego college en het OSG in Heerenveen werken dan ook actief mee aan de actie. Leerlingen kunnen deze maand lege flessen meenemen naar school. Ook via hun voormalige basisschool de Meester Wibrandyschool in Oudehorne kunnen lege flessen worden ingeleverd. Op de scholen staan containers waar de flessen ingedaan kunnen worden. Er wordt nog gezocht naar een supermarkt die de actie met een bonus op het statiegeld wil ondersteunen! 3000 lege flessen is een ambitieus doel. Bewaar daarom deze maand je lege flessen voor de indianen in Ecuador. Niet in staat ze zelf bij één van de scholen in te leveren? Laat het dan weten. De enthousiaste World Servants groep Gorredijk komt ze dan graag bij je afhalen. Je kunt dat laten weten via email adres: legeflessen@WSgorredijk.nl. Binnenkort komt er informatie op de nieuwe website van de World Servants Gorrdedijk: www.WSgorredijk.nl