Tanja Jadnanansing bezoekt het Friesland College in Heerenveen

HEERENVEEN - Op vrijdag 8 maart brengt PvdA Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing een bezoek aan het Friesland College in Heerenveen. Dit College behoort tot één van de scholen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn uitgeroepen als beste in het terugdringen van aantal vroegtijdige schoolverlaters. Dit is een knappe prestatie, waar Jadnanansing het personeel en leerlingen persoonlijk mee wil complimenteren. Bovenal gaat zij in gesprek met leerlingen, docenten en schoolbestuurders over de wijze waarop zij dit hebben weten te bereiken.

Vroegtijdige schooluitval is een groot maatschappelijk probleem. Jongeren die stoppen met school zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald hebben namelijk minder kans op een baan. Zeker in economisch moeilijke tijden als deze. Daarnaast hebben deze jongeren minder kansen op vast werk en stromen zij moeilijk door naar een betere baan. Reden voor PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing om een tour langs scholen te maken die dit probleem serieus aanpakken en spectaculaire resultaten hebben bereikt. Jadnanansing wil de problematiek hoog op de politieke agenda plaatsen. “Ik ga een debat aanvragen met de onderwijswoordvoerders van andere politieke partijen om het probleem te bespreken. Daarnaast wil ik een rondetafelgesprek organiseren, zodat scholen en politici van elkaar kunnen leren,” aldus Jadnanasing. Het Friesland College is gevestigd aan Saturnus 7 te Heerenveen. Tanja Jadnanansing gaat tussen 9:45 en 11:00 uur in gesprek met leerlingen en personeel. Eerder was zij op bezoek bij het ROC van Amsterdam en op maandag 11 maart wordt de tour afgesloten op het Drenthe College en Friesland College.