Alle openbare scholen open voor ouders

HEERENVEEN - Op woensdag 20 maart van 09.00 tot 12.00 uur zijn alle openbare basisscholen open. Ouders kunnen zo kennis maken met de toekomstige basisschool voor hun kind(-eren). hool in bedrijf.

In de gemeente Heerenveen zijn 18 openbare basisscholen, één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen) en één school voor speciaal basisonderwijs. In het totaal bezoeken bijna 2750 leerlingen deze scholen en werken ruim 340 personen bij De Basis. De scholen kan men vinden op onze website: www.debasisheerenveen.nl. Gezamenlijk vormen de scholen een sterk netwerk dat kennis en krachten bundelt tot één geheel dat méér Op de website van de individuele scholen leest men meer over het programma van iedere school tijdens deze open dag.