Twee tentoonstellingen en één lezing in de bibliotheek

HEERENVEEN - In de bibliotheek Heerenveen hangen vanaf 9 maart aan de expositiewand op de begane grond kleurige en fleurige acrylschilderijen van Ingrid Jantzen. Haar voorliefde voor heldere kleuren en herkenbare vormen komen hierbij duidelijk naar voren.

In het Historisch Informatiepunt op de eerste verdieping is door de Werkgroep Oud Heerenveen een tentoonstelling over Heerenveen in de Tweede Wereldoorlog ingericht. De door inwoners beschikbaar gestelde voorwerpen geven een beeld van de gebeurtenissen in de bezettingstijd. De lezing die woensdagavond 20 maart door de heer Halbe Hageman wordt gegeven gaat over de vervolging van joden in Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij gaat in op de dilemma’s waarvoor vervolgden en vervolgers werden gesteld. De lezing wordt gegeven in het kader van de Boekenweek van 16 t/m 24 maart. De lezing begint om 19.30 uur. Aanmelden van tevoren is gewenst bij de servicebalie in de bibliotheek, telefonisch (0513 626675) of via de website www.bibliotheekheerenveen.nl. De beide tentoonstellingen zijn dagelijks tijdens de openingsuren vrij te bezoeken.