Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten: veiligheid en bedrijfsongevallen

Heerenveen - Het team van Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten maakt regelmatig mee dat werknemers tijdens het werk letsel oplopen dat voorkomen had kunnen worden bij het juist gebruik van veiligheidsmiddelen.

Ook al lijkt het dan zo dat de werknemer het onheil over zichzelf heeft afgeroepen, omdat hij de beschikbaar gestelde veiligheidsmiddelen niet heeft gebruikt of instructies in de wind heeft geslagen, toch blijkt de schade verhaalbaar op de werkgever of diens verzekeraar. Op 7 december 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen dat verstrekkende gevolgen heeft voor de zorgplicht van werkgevers voor de veiligheid op de werkplek. Wat was er aan de hand?

Val van een dak

In 2004 bracht een werknemer samen met collega’s aluminium dakplaten aan op 6 meter hoogte. Hij werkte op een meter afstand van de rand van het dak. Plotseling deed zich een rukwind voor. De werknemer, die net een losse dakplaat had opgetild, werd van het dak geblazen. Hij viel op de grond en raakte zwaar gewond. Zijn superieuren hadden hem veiligheidsgordels ter beschikking gesteld, waarmee hij zich aan het dak kon vastmaken, met daarbij de verplichting deze te gebruiken. De werknemer bleek de veiligheidsgordels niet te hebben gebruikt. Toch sprak hij (de verzekeraar van) zijn werkgever aan tot schadevergoeding. De werkgever verweerde zich. Hij had toch veiligheidsgordels beschikbaar gesteld? Hij had het gebruik daarvan toch verplicht? Is het dan niet de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer wanneer hij toch schade lijdt omdat hij zo stom is geweest de veiligheidsmiddelen niet te gebruiken?

Aansprakelijkheid

De Hoge Raad vond dat de eigen verantwoordelijkheid van werknemers niet zover strekt. De Hoge Raad oordeelde dat werkgevers niet alleen veiligheidsvoorschriften moeten opstellen en veiligheidsvoorzieningen beschikbaar moeten stellen, maar bovendien moeten toezien op de naleving en het gebruik daarvan. Zelfs als de werknemer onvoorzichtig is geweest, kan een ongeval toch worden toegerekend aan de werkgever. Deze onfortuinlijke werknemer had dus gewoon recht op schadevergoeding.

Volledige schadevergoeding

Een letselschade-advocaat realiseert volledige schadevergoeding en biedt daarmee nieuw perspectief in een vaak blijvend veranderde situatie. In Heerenveen kunt u terecht bij Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten, aangesloten bij het Keurmerk Letselschade. Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten Abe Lenstra Boulevard 10, Heerenveen www.wolthersjagersma.nl