,,Je bent niet op de wereld alleen voor jezelf''

HEERENVEEN - Wat is een maatschappij zonder vrijwilligerswerk? De Heerenveense Courant besteedt om de 14 dagen aandacht aan een vrijwilliger of vrijwilligersgroep in de gemeente Heerenveen. Dat gebeurt in samenwerking met het Vrijwilligers Servicepunt Heerenveen. De vrijwilliger of de groep vrijwilligers van een organisatie wordt door Volbeda Stationbloemenhal in de bloemetjes gezet. Eénmaal per jaar wordt een vrijwilliger (individueel of namens een organisatie) uitverkoren tot Vrijwilliger van het jaar. Deze ontvangt de Zilveren Duim van Heerenveen, beschikbaar gesteld door de Heerenveense Courant. De prijs wordt in maart uitgereikt tijdens de grote landelijke vrijwilligersactie NL DOET in Heerenveen.

Deze week de vrijwilligersgroep Bestuur Stichting Multifunktioneel gebouw Jubbega. Hoe lang bestaat de organisatie waar jullie vrijwilligerswerk doen? In 1984 is in Jubbega, mede door grote zelfwerkzaamheid van de inwoners van Jubbega en Hoornsterzwaag, de Expansiehal gebouwd. Naast de sporthal omvatte het gebouw o.a. de bibliotheek en jeugdwerk. Het beheer en de exploitatie werden ondergebracht in de Stichting Multifunktioneel Gebouw Jubbega, waarvan het bestuur werd gevormd door vrijwilligers. In 2005 ontstonden de nieuwbouwplannen voor een groot multifunctioneel gebouw, dat zou aansluiten op de bestaande Expansiehal. In 2009 is begonnen met de bouw en op 13 mei 2011 is De Kompenije officieel geopend. De huidige bestuursleden van Stichting Multifunktioneel Gebouw Jubbega zijn daarmee in de voetsporen van het eerdere bestuur getreden. Waaruit bestaat jullie werk als vrijwilliger? Wij zijn een groep van 7 bestuursleden, met verschillende functies. Samen met de beheerders en vrijwilligers zorgen we voor het beheer, onderhoud, verhuur en het faciliteren van allerlei activiteiten. We doen ons best om de dagelijkse gang van zaken in De Kompenije goed te organiseren en om alle activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen. Iedereen, of dat nu een persoon of een vereniging is, kan altijd bij ons terecht om te praten over het opstarten van activiteiten; we denken graag mee. Wat is leuk/belangrijk aan dit werk? Iedereen is enorm enthousiast en gemotiveerd om er een succes van te maken en te zorgen dat De Kompenije door een grote verscheidenheid aan activiteiten een goede ontmoetingsplaats is voor jong en oud. Het is leuk om te merken dat iedereen graag een bijdrage wil leveren om de samenwerking in dit gebouw met elkaar in stand te kunnen houden. Ook in samenwerking met de participantenvereniging en Plaatselijk Belang Jubbega-Hoornsterzwaag werken we aan nieuwe initiatieven. Wat zijn de minder plezierige aspecten? Er zijn geen minder plezierige aspecten aan dit vrijwilligerswerk te benoemen. Is het moeilijk nieuwe kandidaten voor dit werk te vinden? Dat is op dit moment niet aan de orde. Het was overigens niet moeilijk om kandidaten te vinden voor het bestuur van de Kompenije. Hoe lang is de periode dat jullie dit werk mogen doen? Als we het zo lang mogen volhouden als onze voorgangers, dan hebben we nog wel even te gaan! Hoeveel uren per week zijn jullie ermee bezig? We doen dit vrijwilligerswerk allen belangeloos naast ons dagelijkse werk. De tijd die we eraan besteden is per periode en per functie verschillend. Het varieert van een avond tot een dag in de week. Hebben jullie naast jullie vrijwilligerswerk ook een betaalde baan? Ja, we hebben allemaal naast ons vrijwilligerswerk een betaalde baan. Waarom doen jullie vrijwilligerswerk? Je bent niet op de wereld alleen voor jezelf, maar ook voor de maatschappij. De Kompenije is een unieke locatie voor de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag en ook dat was voor ons een doorslaggevende reden om dit vrijwilligerswerk te gaan doen. Hebben jullie een advies voor andere vrijwilligers? Volg je hart!!