Weststellingwerf verbiedt aanleggen van Paasvuren

WOLVEGA - In verband met de aanhoudende droogte hebben burgemeester en wethouders van Weststellingwerf, op advies van de brandweer, besloten om tot nader order een rookverbod af te kondigen in bossen, op heidegronden en op veengronden.

Daarnaast geldt er eveneens verbod om in de open lucht een vuur aan te leggen. Hiermee wordt het risico kleiner dat als gevolg van 'vliegvuur' brand ontstaat in natuurgebieden en/of bij rietgedekte panden. Met het oog op het brandgevaar is verder besloten om de verleende ontheffingen voor met name paasvuren, op te schorten tot een nader te bepalen moment waarop het ontsteken daarvan verantwoord kan worden geacht. De aanvragers van de ontheffingen ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht.