Raad Heerenveen oneens met opheffingsnorm basisscholen

HEERENVEEN - Op initiatief van de ChristenUnie heeft de raad van Heerenveen afgelopen maandagavond besloten een brief te sturen naar de staatssecretaris van Onderwijs.

Aanleiding voor deze brief is het advies van de Onderwijsraad om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Dit zal voor minimaal 11 basisscholen in de gemeente Heerenveen gevolgen hebben, waarvan er 7 in het buitengebied zijn gevestigd. In de brief wordt de staatssecretaris opgeroepen deze norm niet toe te passen voor plattelandsgebieden. De PvdA vond de voorgestelde tekst wat te defensief. ,,Er staat wel in wat we niet willen, maar niet wat we wel willen.'' De raad kon zich vinden in verbreding van de brief. Hoe de brief er inhoudelijk uitgaat zien is nog niet duidelijk, maar dat er een brief naar de staatssecretaris wordt verstuurd, is wel duidelijk. Alleen de fracties van de VVD en GroenLinks waren tegen het voorstel.