Nieuwe witgoedregeling op maat

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen voert vanaf 1 januari 2013 de categoriale witgoedregeling niet meer uit, omdat deze onrechtmatig is.

In december 2012 vroeg de raad het college om met een voorstel te komen hoe de gemeente de categoriale witgoedregeling rechtmatig kan uitvoeren. Het college heeft gekozen voor een witgoedregeling op maat. Deze regeling wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 ingevoerd. 'De witgoedregeling is een vorm van bijzondere bijstand voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of een koelkast. Voor deze apparaten kan de gemeente pas bijzondere bijstand geven als de aanvrager hiervoor geen geld heeft kunnen reserveren of hiervoor geen lening heeft kunnen afsluiten. Op grond van de nieuwe witgoedregeling kunnen we een snellere oplossing op maat vinden zonder dat mensen zich hiervoor in de schulden moeten steken', aldus wethouder Lykele Buwalda. Voor de hoogte van een vergoeding geldt per apparaat een standaardbedrag volgens de zogenaamde Nibud-normen. Het Nibud is een instantie die landelijke richtprijzen geeft van allerlei producten. Iedere inwoner in de gemeente Heerenveen die drie jaar of langer op 100% van het bijstandsniveau leeft, kan een aanvraag doen. De aanschaf of vervanging van het apparaat moet natuurlijk wel noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat het apparaat stuk is of dringend aan vervanging toe is. Per situatie bekijkt de gemeente wat de beste oplossing is. Dit kan het uitkeren van een bepaald bedrag zijn, maar reparatie kan ook een optie zijn. Op deze manier wil de gemeente mensen helpen die het op dat moment nodig hebben en niet hebben kunnen sparen voor aanschaf of vervanging van apparatuur. De nieuwe witgoedregeling vervangt de categoriale witgoedregeling. De oude beleidsregels richtten zich op chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. Deze regels zijn nu ingetrokken. Aanvragen voor de oude categoriale witgoedregeling 2013 neemt de gemeente daarom niet meer in behandeling. Voor informatie over de vernieuwde regeling kunnen mensen terecht bij de gemeente.