Bodemverontreiniging Dracht Heerenveen

HEERENVEEN - Op de Dracht in Heerenveen is ter hoogte van Actie Sport (nummer 53) verontreinigde grond aangetroffen. Dit is jaren geleden gebeurd toen er een chemische

wasserij/stomerij gevestigd was in het pand. De bodem is toen verontreinigd met gechloreerde oplosmiddelen. De verontreiniging is vooral aanwezig in het grondwater. De verontreiniging is volgens de gemeente Heerenveen niet gevaarlijk voor de gezondheid van omwonenden. Uit het vervolgonderzoek moet duidelijk worden of er sprake is van een verspreidingsrisico van de verontreiniging via het (diepere) grondwater. Het onderzoek richt zich vooral op het diepere grondwater. Er zal op de Dracht ter hoogte van nummer 53 een diepe boring plaatsvinden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een boorinstallatie. Er worden filters geplaatst op verschillende diepteniveaus, zodat van elke diepte gegevens bekend worden. Er wordt gestart met de boring op maandagochtend 15 april, met eventuele uitloop naar dinsdag. De uitslagen van het onderzoek zijn halverwege juni bekend. Dan worden de direct betrokkenen, de eigenaren/huurders van Dracht 53 en de aangrenzende panden hierover persoonlijk geïnformeerd.