Politieke avond Commerciele Club Weststellingwerf

DE BLESSE - De Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) organiseerde afgelopen woensdagavond in Pieter Poot in De Blesse een politieke avond. Alle zeven fracties van de gemeenteraad waren daarvoor uitgenodigd om onder leiding van Andries Ophof te discussiëren over tal van vraagstukken die in Weststellingwerf spelen. Ten opzichte van vorig jaar toen een er ook een politiek debat was is de verhouding gemeente en ondernemers verbeterd.

Als voorbeeld werd genoemd de komende reconstructie van het Van der Sandeplein in Wolvega, waar zoveel mogelijk partijen werden bij betrokken. De CCW leden attendeerden de fracties er op dat nu de provincie 300 miljoen euro beschikbaar stelt voor diverse projecten, dat met het indienen van toekomstplannen niet gewacht moet worden. Hierbij wordt ook gedacht aan verbetering van de woningmarkt. Verder werd er wat op aangedrongen om tijdig ingediende plannen en verzoeken vlot af te handelen. Te lange procedures kosten geld, maar aan de andere kant moet de gemeente ook rekening houden met de wettelijke bepalingen en inspraak. Inmiddels is een organisatie opgericht om Weststellingwerf beter op de kaart te zetten. Het bestuur van CCW komt binnenkort met een lange termijn visie op het gebied van ondernemen in de breedste zin van het woord. Uit de discussie van deze avond is gebleken dat er structureel beter overleg is dan voorheen, maar het kan altijd beter. De deuren van de ondernemers en de polititici moeten open staan om elkaar goed op de hoogte te stellen van het ondernemen in Weststellingwerf. Volgend jaar maart zijn de verkiezingen voor de leden van de nieuwe gemeenteraad. Jan Menger (PvdA) en Cees Bonnema (VVD) gaven niet meer beschikbaar te zijn in de nieuwe raad. (Foto: Lenus van der Broek).