Directeur Van Kleffensschool per direct geschorst

Heerenveen - Het bestuur van Openbaar Scholennetwerk De Basis heeft met onmiddellijke ingang de directeur van de Van Kleffensschool geschorst.

Directe aanleiding is de mondelinge rapportage van de onderwijsinspectie. De school wordt als ,zwak’ gekwalificeerd omdat het onderwijspeil onvoldoende is.

Onvoldoenden

De inspectie wijt de tekortkomingen met name ,,aan het gebrek aan onderwijskundige aansturing door de directeur. De onvoldoenden zitten met name in de zorg en begeleiding, het lesgeven, de kwaliteitszorg en de (sociale) veiligheidsindicatoren,’’ aldus het bestuur van de Basis in een brief aan de ouders. ,,Het inspectieoordeel en de gevolgen zijn zeer pijnlijk voor de direct betrokkenen en voor de school als professionele onderwijsgemeenschap.’’

Piet Gorter

Het bestuur heeft inmiddels Piet Gorter bereid gevonden het leiderschap van de school het komend jaar over te nemen. Het bestuur zal in overleg met de medezeggenschapsraad zo spoedig mogelijk en nog voor de meivakantie een informatie en gespreksavond met de ouders beleggen.