Voorlichtingsbijeenkomst MKB Nederland inzake Aanbestedingswet

ORANJEWOUD - MKB-Nederland houdt op 24 april een voorlichtingsbijeenkomst inzake de nieuwe wet- en regelgeving per 1 april j.l. inzake de Aanbestedingswet. Dat brengt veranderingen mee voor de ondernemer wanneer deze wil meedoen met overheidsaanbestedingen. De bijeenkomst is van 15.30 tot 18.30 uur en wordt gehouden in Golden Tulip Tjaarda in Oranjewoud. Via de site MKB.nl kunnen belangstellenden zich opgeven voor deelname aan deze bijeenkomst

De huidige aanbestedingspraktijk leidt al jaren tot grote knelpunten bij ondernemers die opdrachten voor de overheid uitvoeren. Procedures zijn complex en onduidelijk, opdrachten gaan vaak gepaard met zware geschiktheidseisen en onredelijke contractvoorwaarden wat in het bijzonder de toegang voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) ernstig belemmert. Bovendien ervaren ondernemers dat zij onvoldoende mogelijkheden hebben om problemen in de praktijk aan de orde te stellen. Problemen aanpakken De nieuwe wet- en regelgeving heeft als doel deze problemen aan te pakken. De regels zijn erop gericht aanbestedingsprocedures meer uniform te maken, administratieve lasten te beperken en de toegang van het MKB tot overheidsopdrachten te verbeteren. Ook kunnen ondernemers straks via een (laagdrempelige) klachtenregeling problemen in de aanbestedingspraktijk aankaarten. VNO-NCW en MKB-Nederland informeren in vijf voorlichtings-bijeenkomsten verspreid over het land onder meer over de nieuwe aanbestedingsregels, de Gids Proportionaliteit, digitaal aanbesteden en de klachtenregeling. Tevens vertellen zij wat er van aanbestedende diensten verwacht mag worden en op welke wijze de ondernemer kan bijdragen aan een verbetering van de aanbestedingspraktijk. Aan deze bijeenkomst werken mee vertegenwoordigers van de ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en TenderNed. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mevrouw C.J.M. Dellemijn (tel. 070 349 03 74; e-mail: dellemijn@vno-ncw.nl