Informatieavond beschermingsmaatregelen voor mensen met een verstandelijke beperking

WOLVEGA - Ouderinitiatief De Burcht in Wolvega organiseert op woensdag 22 mei een informatieavond over beschermingsmaatregelen: curatele, bewindvoering en mentorschap. De bijeenkomst vindt plaats in het Parochiehuis, Lycklamaweg 12, Wolvega, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Als iemand achttien jaar is, is hij/zij voor de wet handelingsbekwaam. Dat betekent dat hij/zij in staat wordt geacht zijn of haar eigen belangen te behartigen, of dat nu gaat om het kopen van een huis, een relatie aangaan of verbreken, of het maken van afspraken met een zorgaanbieder. Mensen met een verstandelijke beperking zijn daar niet altijd (geheel) toe in staat. Daarom wordt aangeraden voor hen een wettelijk vertegenwoordiger te benoemen. De laatste tijd zien we ook steeds meer dat allerlei instanties alleen zaken willen doen met de cliënt zelf ofwel diens wettelijke vertegenwoordiger, waarbij bewijsstukken overgelegd moeten worden waaruit blijkt dat iemand bevoegd is om de belangen van die cliënt te behartigen. Het is belangrijk om te weten welke mogelijkheden er zijn en hoe deze aangevraagd kunnen worden. De informatie wordt verzorgd door Jonnie Bosch, consulent van Sien, een belangenvereniging die werkt voor mensen die te maken hebben met mensen met een verstandelijke beperking. Koffie is voor eigen rekening en een (kleine) bijdrage voor het ouderinitiatief is van harte welkom.