Schuttersklassement seizoen 2012 - 2013

HEERENVEEN - De stand van het Schuttersklassement Seizoen 2012-2013 is op dit moment als volgt:

38 doelpunten: Marten Jetze Couperus Udiros 31 doelpunten: Jeroen Bakker Mildam 23 doelpunten: Arnold v.d. Woude Udiros 21 doelpunten: Nicky ten Hoeve Nieuweschoot 18 doelpunten: Geert Veenstra Jubbega zm Brand Stoelwinder Udiros 14 doelpunten: Jorrit heida Udiros 12 doelpunten: Peter de Vries Heerenveen AV Stefan Bollen Heerenveen AV 11 doelpunten: Harry Broersma Aengwirden Nico de Jong Heerenveense Boys Werner Valk Udiros Martin Heida Udiros 10 doelpunten: Eric Mulder Jubbega zo 9 doelpunten: Cornelis Lemstra Jubbega zo Romke Faber Udiros 8 doelpunten: Roelof v.d. Glas Aengwirden Anne Jan Visser Gersloot Gabe Teun Top Heerenveense Boys Oane Hornstra Heerenveense Boys Dino Huremovic Nieuweschoot Jurgen Spruitenburg Nieuweschoot Jelmer Anema Nieuweschoot 7 doelpunten: Tobias Draaisma Heerenveen AV Sietse de Jong Jubbega zm Harmen Wagenaar Mildam Mark Brandsma Mildam Adis Huremovic Nieuweschoot 6 doelpunten: Bastiaan Vos Aengwirden Wilco de Jong Gersloot Paul de Jong Heerenveen AV Jan v.d. Dam Jubbega zm Adis Huremovic Nieuweschoot Johan Ros Udiros 5 doelpunten: Carlo Lanza Heerenveense Boys Rick Hofstee Jubbega zm Harmen v.d. Spoel Mildam Giles Njoo Nieuweschoot Frank Tuinman Read Swart 4 doelpunten: Dimer Leemburg Heerenveen AV Dennis de Haan Jubbega zo Ids Douma Jubbega zo Sybren Bouma Jubbega zm Jeffrey Okkerse Mildam Atze Rink de Leeuw Mildam Paul Spruitenburg Nieuweschoot Steven Mienstra Read Swart Geert Bosker Read Swart Steven Kuiper Read Swart 3 doelpunten: Niek v.d. Laan Aengwirden Markus Verhoeff Aengwirden Marcel Boel Gersloot Arjan Bosman Gersloot Johnny van Teijen Heerenveense Boys Jasper Brouwer Heerenveen AV Jeroen v.d. Meer Jubbega zm Rutger Heida Mildam Wiebe Lageveen Read Swart Rens de Roo Read Swart 2 doelpunten: Hessel de Graaf Aengwirden Steven Tillema Aengwirden Lammert Klaas Knobbe Aengwirden Dieks de Boer Gersloot Thijs van Zwieten Gersloot Wim de Heij Gersloot Pieter Risselada Gersloot Gerben Bosma Heerenveense Boys Hylke Bakker Heerenveense Boys Arjan Popma Heerenveense Boys Kevin v.d. Belt Jubbega zo Leander Kors Jubbega zo Thomas Peters Jubbega zo Jurjen Varwijk Jubbega zm Björn Faber Jubbega zm Jan Tjibbe Reitsma Jubbega zm Chris Wagenaar Mildam Patrick Lacroix Nieuweschoot Adwin de Jong Read Swart Sander Jongsma Udiros 1 doelpunt: Jaap Otter Aengwirden Ralf Kerkstra Aengwirden Wynand Bodzinga Aengwirden Matijn de Wit Aengwirden Jelke de Boer Aengwirden Jelke Wouda Gersloot Ruurd de Jong Gersloot Hans Peeters Gersloot Jelle de Ruiter Gersloot Jeroen Bodzinga Heerenveense Boys Jacco Kuiper Heerenveen AV Rob Wemekamp Heerenveen AV Thiemen Pen Heerenveen AV Bartjan Bosma Heerenveen AV Alain Kabika Heerenveen AV Rik de Vries Heerenveen AV Sipke Visser Heerenveense Boys Ferdinand Bijma Heerenveense Boys Mohamed Abdikarim Heerenveense Boys Walter v.d. Meer Heerenveense Boys Klaas de Jong Jubbega zo Wietze Ponne Jubbega zo Piet Klaster Jubbega zo Matrk Koopmans Jubbega zo Jelmer Dijkstra Jubbega zo Rolf Hoekstra Mildam Willem Brander Mildam Fokke Gorter Nieuweschoot Marco Idzenga Nieuweschoot Remco Dam Read Swart Bas Ritzema Read Swart Bram Leerveld Read Swart Alexander Hornstra Read Swart Kees Haanstra Udiros Henk v.d. Hoeff Udiros Henri Boerstra Udiros Durk ter Schuur